Hírlevél 2012/4.

Újabb tananyagok készültek el, mint az Utak, Tanulás és életpálya, Mérnöki módszerek a pedagógiában. Ezeket a szakmai lektorálás után nyelvi lektorálásra átadjuk a Typotex kiadónak további feldolgozásra.

Az első Időszaki Beszámolót és elszámolást, amelyet 2012.07.26-án nyújtottunk be 2012.08.27-én elfogadták és jóváhagyták 13 738 549 Ft támogatás kifizetését. 2012.09.06-án a támogatás átutalásra került.

Néhány elkészült tananyag a digitalizálás végső fázisába ért, ezek tartalmi kivonatai olvashatóak az alábbiakban.


Tanulástechnika

A jegyzet áttekinti a hatékony tanulás pszichológiai és pedagógiai feltételeit. Eközben általános képet és pályaorientációs ismereteket ad át a mérnök- és közgazdászhallgatóknak a szakmai pedagógusképzés céljairól és feladatairól. Ezt követően összefoglalja a tanulás különböző területeinek, formáinak és tartalmainak megfelelő hatékony módszereket. Tárgyalja a tudás mérésének legfontosabb törvényszerűségeit és konkrét tanácsokat ad az ezen való sikeres szerepléshez. Foglalkozik a legális tanulói munka mellett előforduló illegális módszerek különböző szempontok szerinti elemzésével, majd a bukás törvényszerűségeivel, végül a bukás elkerülésének és a bukási veszély felismerésének módjaival és a bukás utáni korrekciós lehetőségekkel. A jegyzet anyagát szervesen kiegészítő egyéni tesztmegoldások segítségével minden hallgató megismerheti és pontosíthatja saját egyéni adottságait a tanulás vonatkozásában. A jegyzet utolsó fejezete tartalmazza a korábban kitöltött tesztek statisztikai elemzését annak érdekében, hogy olvasói tudatosítsák az egyetemista populáció tendenciaszerű sajátosságai és az egyéni jellemzők közötti eltéréseket és azonosságokat.


Digitális Pedagógia 2.0

A Digitális Pedagógia 2.0 sajátosan a nevelés-oktatás tárgyköréhez kapcsolódó, ugyanakkor a fiatalok digitális környezetben szerveződő tanulásával új felfogásban foglalkozó jegyzet. Az eredetei szándék szerint a mérnöki BSc szakok bevezetéséhez kapcsolódó Pedagógia tárgyhoz is kapcsolódó kurzus célja, hogy a tanulás új formáit társadalmi és gazdasági szempontból tekintsük át, illetve olyan támogatást nyújtsunk a hallgatóknak, hogy a tanulás új formáit hatékonyan alkalmazzák. A kötet a tanítási-tanulási folyamat új elemeit oly módon rendszerezi, hogy a hálózati tanulás közel egy évtizedes gyakorlatából merítve, az évszázadokon át uralkodó vertikális oktatási modellekkel szemben felismeri és tudatosítja azokat a horizontális kapcsolatokat, amelyek a tanítási-tanulási folyamat szereplői közötti kommunikációt jellemzik. A fejezetek a digitális környezet és a tanítás-tanulás változásainak a kérdéseivel, a mobilkommunikáció társadalmi tanulásra gyakorolt hatásainak vizsgálataival és az új tanulási formák – távoktatás, e-learning – alkalmazási lehetőségeivel foglalkoznak.


Matematika műszaki szakoktatóknak 1. és 2. rész

Az elsősorban műszaki szakoktatók számára íródott e-learning anyag első része az egyváltozós analízis legfontosabb fejezeteit tárgyalja.

A halmazelméleti áttekintés és a teljes indukciós bizonyítási technika bemutatása után a valós számok fogalmának kiterjesztése, a komplex számok bemutatása következik. A numerikus sorozatok tárgyalásakor a leghangsúlyosabb rész a konvergencia fogalmának megértése, így ebben a fejezetben ez kerül a középpontba. Az egyváltozós függvényekkel kapcsolatos ismeretek feldolgozása képezi az anyag hátralévő részét. Az elemi függvények részletes bemutatását az értelmezési tartomány, értékkészlet, periodicitás, paritás bemutatása követi, majd a differenciálszámítás és az integrálszámítás zárja.

Az egyes fejezetekben a rövid elméleti összefoglalókat követően sok-sok különböző nehézségű példa segíti a fogalmak és számolási technikák megértését, elsajátítását.


Munkaerőpiac és felsőoktatás

A munkaerőpiac és felsőoktatás c. jegyzet azzal a céllal készült, hogy hozzájáruljon a felsőoktatási tanulmányokat folytatók munkaerő-piaci ismereteinek megalapozásához és ezzel segítséget nyújtson álláskeresésükben, a munkaerőpiacra való kilépésükben, elhelyezkedésükben. A hallgatók megismerkedhetnek a munkaerő-piaci alapfogalmakkal, tendenciákkal, a munka világában létező foglalkoztatási formákkal, a főbb munkaerő-piaci mutatókkal, kiemelten a diplomások, a pályakezdők foglalkoztatását és bérezését jellemző tendenciákkal. A potenciális munkaadói elvárások, a kompetenciák és kvalifikációk, a versenyképesség értelmezése, az Európai Képesítési Keretrendszer, és az Europass főbb sajátosságainak megismerését is segíti a tananyag. A személyes kompetenciák beazonosítását és az önfejlesztést segítő un. „foglalkoztathatósági térkép” különösen nagy érdeklődésre tarthat számot csak úgy, mint a felsőoktatásból a munka világába lépésig megtett út főbb jellemzőinek ismerete, valamint az életpálya-tervezés, a munkahelykeresés, az első munkahelyválasztás során adódó, személyes válaszokat igénylő kérdések.


A Képzők Képzése keretében a 2012. május 23-án, 11 fővel elindított English for Academic Studies című kurzus, szeptember 10-én sikeresen befejeződött. A képzés céljai között szerepelt a felsőoktatásban dolgozó oktatók tudományos angol nyelvhasználatának fejlesztése, amely során mind a négy alapkészség fejlesztésre került, valamint a tudományos életben használatos nyelv sajátosságaival is megismerkedtek a hallgatók. A 11 résztvevőből 8 fő teljesítette, az előirt követelményeket.

Október 1-jén, indul egy újabb angol nyelvű kurzus, Written and Oral Presetations címmel. Erre a 10 hetes, 40 órás kurzusra, 17 egyetemi oktató kollega regisztrált. Sokan az English for Academic Studies folytatásaként vállalkoznak a tanfolyam elvégzésére.

 

Az alábbi táblázatban ízelítőt találhatnak az őszi félévben újból meghirdetésre kerülő – az egyetemi, oktatók, kutatók részére – térítésmentes képzésekből. A teljes kínálat a http://digitan.mti.bme.hu oldalon található.

Kurzus cím

Oktató

Kezdési időpont

Ütemezés

Mérnöki módszerek a pedagógiában

Dr. Kata János
BME - MPT

2012. november 6.

kedd – csütörtök
14.00–18.00

Hallgatói teljesítménymérés és értékelés Moodle rendszerben interaktív környezetben

Dr. Molnár György BME - MPT

2012. november 10.

kedd – csütörtök
14.00–18.00

Tananyagfejlesztés – tanulásszervezés (távoktatás)

Zarka Dénes
BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

2012. ősz

1 kontakt alkalom, a többi egyéni ütemezésű távoktatás

Tanulásmódszertan digitális környezetben – Támogat a Tutor

Zarka Dénes

BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

2012. ősz

1 kontakt alkalom, a többi egyéni ütemezésű távoktatás

Digitális készségek a tanári munkában

Horváth Cz. János - Dr. Molnár György BME - MPT

2012. november 5.

kedd – csütörtök

14 00 –18 00

Tanárokkal szembeni elvárások a felsőoktatásban

 

dr. Takács Ildikó BME EPT

2012. ősz

hétfő

15.00-tól

Tanári kommunikáció a felsőoktatásban

 

Tornyosiné Nagy Éva BME MPT

2012. ősz

 

Részletes információkat a képzésekről itt találhat:

http://digitan.mti.bme.hu/index.php/kepzesi-kinalat

A képzésekre a projekt honlapján lehet regisztrálni a képzési kínálat menüben, az aktuális képzési programok leírása alatt:

http://digitan.mti.bme.hu/index.php/kepzesi-kinalat.