Hírlevél 2012/3

Elkészültek a Matematika műszaki szakoktatóknak 1., Matematika műszaki szakoktatóknak 2. , Digitális Pedagógia és Tanulástechnika című tananyagok. Ezeket a szakmai lektorálás után nyelvi lektorálásra átadtuk a Typotex kiadónak. Az Üzleti Gazdaságtan, Számvitel és a Munkaerőpiac és felsőoktatás című tananyagokat is átadták a szerzők, szakmai lektorálásuk most folyik.

2012.június 20-án és 27-én szakmai konzultációt - a tananyagszerzők számára kötelező képzés I. részét (Szerzői anyagok standardjai - digitalizálásra való előkészítés, Szemléltetési lehetőségek a tananyagban, E-learning kommunikációs eszközök alkalmazása) ismét megszerveztük.


A képzők képzésében 11 fő részvételével 2012. május 23.-ától elindult az English for Academic Studies című kurzus, amely a résztvevő oktatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztését szolgálja.


Az őszi félévben egyetemi oktatók, kutatók részére az alábbi ingyenes képzések indulnak:

Kurzus cím

Oktató

Kezdési időpont

Ütemezés

Mérnöki módszerek a pedagógiában

Dr. Kata János

BME - MPT

2012. szeptember

kedd – csütörtök

14 00 –18 00

Hallgatói teljesítménymérés és értékelés Moodle rendszerben interaktív környezetben

Dr. Molnár György BME - MPT

2012. szeptember

kedd – csütörtök

14 00 –18 00

Tananyagfejlesztés – tanulásszervezés (távoktatás)

Zarka Dénes

BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

2012. szeptember

1 kontakt alkalom, a többi egyéni ütemezésű távoktatás

Tanulásmódszertan digitális környezetben – Támogat a Tutor

Zarka Dénes

BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

2012. szeptember

1 kontakt alkalom, a többi egyéni ütemezésű távoktatás

Digitális készségek a tanári munkában

Horváth Cz. János - Dr. Molnár György BME - MPT

2012. szeptember

kedd – csütörtök

14 00 –18 00


Részletes információkat a képzésekről itt találhat: http://digitan.mti.bme.hu/index.php/kepzesi-kinalat

A képzésekre a projekt honlapján lehet regisztrálni a képzési kínálat menüben, az aktuális képzési programok leírása alatt: http://digitan.mti.bme.hu/index.php/kepzesi-kinalat.


A tananyagok elkészítésének folyamatát – a konzorciumi partnerünk kiadói munkájával egybekötve az alábbi ábra foglalja össze:

Tananyag

 


2012. július 5-én ülést tartott a projektben érintett 4 Kar vezetőiből álló Projekt Irányító Bizottság (PIB) és a projektben érintett 4 Kar dékánhelyetteseiből valamint a GMF gazdasági igazgatójából álló Projekt Monitoring Bizottság (PMB). Az ülésen megjelentek áttekintették a projektben vállalt szakmai feladatok teljesítésének előrehaladását és megállapításra került, hogy a vállalt tevékenységek időarányos teljesítése megfelelő. Az első Időszaki Beszámoló (IB), a Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) és az ahhoz szorosan kapcsolódó első Kifizetési Kérelem (KK) 2012. július végéig beadásra kerül a Közreműködő Szervezethez (ESZA Nonprofit Kft.) Az első Kifizetési Kérelemben 14 558 427 Ft-al számolunk el.