Hírlevelek 2012/1.

2012. március 22-én a BME Q épületében került sor a projektnyitó konferenciára. A rendezvényt megnyitó Péceli Gábor rektor úr a BME fejlesztési stratégiájával összhangban lévő projekt jelentőségét kiemelve méltatta a kari együttműködés keretei között résztvevők feladatvállalását és az eredmények összegyetemi hasznosításának fontosságát. Két nyitó szakmai előadás hangzott el. Szűcs András (EDEN – Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ) a felsőoktatási kihívások és intézményi innovációk összefüggéséről a nemzetközi kitekintés keretei között szólt részletesen is, elemezve az információ-technológiával támogatott tanulás folyamatában zajló technológiai módszertani fejlődést. Benedek András (Mérnöktovábbképző Intézet) a digitális tartalomfejlesztés és e-tanítási kultúra helyzetét a BME-n belül elemezte, bemutatva az új projekt céljait és feladatvállalásait, érvelve az új e-tanítási kultúra szemlélet szükségességére. A konferenciát követően sor került a projektnyitó tábla elhelyezésére és a sajtótájékoztatóra.

Nyitó konferencia előadásai:

Dr. Benedek András tanszékvezető, egyetemi tanár :TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0023  projektfejlesztési célkitűzések ismertetése

Dr. Szűcs András igazgató: A web 2.0-ás gyakorlat oktatás-tanulás szempontjából történő konstruktív értelmezése
   
   

 

2012. március 22-én délután került sor a projekt első, tananyagfejlesztőknek szóló belső továbbképzésére. A képzés és konzultáció a projekt keretében készülő digitalizált anyagok standardjaival, illetve a fejlesztett tananyagok digitalizálásra történő előkészítésének szakmai kérdéseivel foglalkozott. A konzultációt a Typotex projektben közreműködő szakértői (Votisky Zsuzsa, Németh Kinga és Bitai Tamás) és Molnár György (Műszaki Pedagógia Tanszék) tartották.

2012. március 29-én 14.30-kor kerül sor a Mérnöktovábbképző Intézetben (E. XI. 4.) a Képzés és konzultáció második részére. E program célja a tananyagírásban, fejlesztésben érintett kollégák számára olyan ismeretek nyújtása, mely a hagyományos szerzői anyagok általános szabályait új elektronikus alapú tananyagok világába ülteti át, s emellett felkészíti a szerzőket arra a szemléletváltásra, melyet az új típusú digitalizált standardok megkívánnak.