Hírlevelek 2012/2.

A Typotex Kiadó elektronikus kiadói felületén, a http://www.interkonyv.hu oldalon már csaknem 400 elektronikus szakkönyv és tankönyv érhető el. Az oldalon ingyenesen letölthető művek is megtalálhatók, köztük a TÁMOP-pályázat keretében a vegyészmérnöki alapképzés számára készült 22 db tananyag. A könyvek nagy része pdf formátumban tölthető le, 3,5-4 Ft/oldaláron egészben vagy fejezetenként. Az e-könyvek kisebb része egy újabb fejlesztés eredményeként már e-pub illetve mobi formátumban is elérhető. A pdf formátum előnyei: állandó forma, főként képletekkel teli műszaki szövegeknél ajánlott, bármilyen számítógépen megjeleníthető. Az e-pub és mobi formátum előnyei: mobil eszközökön, e-könyv olvasókon való megjelenítésre különösen alkalmasak, a tartalom mindig áttördelődik a megjelenítő felülethez alkalmazkodva.
Az eddig ilyen formában feldolgozott főbb témakörök: biokémia, filozófia, fizika, informatika, matematika, menedzsment, műszaki tudományok, nyelvtudomány, pedagógia, pszichológia, szociológia, üzleti tudományok, vegyészet.

A tavaszi félévben egyetemi oktatók, kutatók részére az alábbi ingyenes képzések indulnak:

Kurzus címeOktatóKezdési időpontÜtemezés
Mérnöki módszerek a pedagógiában

Dr. Kata János
BME - MPT

2012. május 22. kedd - csütörtök
14:00-18:00
Hallgatói teljesítménymérés és értékelés Moodle rendszerben interaktív környezetben

Dr. Molnár György
BME - MPT

2012. május 22. kedd - csütörtök
14:00-18:00
Tananyagfejlesztés – tanulásszervezés (távoktatás)

Zarka Dénes BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

2012. május 15. 1 kontakt alkalom, a többi egyéni ütemezésű távoktatás
Tanulásmódszertan digitális környezetben – Támogat a Tutor

Zarka Dénes BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

2012. május 15. 1 kontakt alkalom, a többi egyéni ütemezésű távoktatás
English for Academic studies

Vidékiné dr. Reményi Judit
BME - MPT

2012. május 23. szerda
9:00-13:00

 

A tervezett programból is jól érzékelhető, hogy projekt keretében a képzők képzésében résztvevő oktatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztéséhez is szeretnénk hozzájárulni. Az English for Academic studies című kurzuson való aktív részvétel közvetlenül elősegíti a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tananyagszerzők tudományos nyelvhasználatának fejlesztését.
Részletes információ a képzésekről: http://digitan.mti.bme.hu/index.php/kepzesi-kinalat
A képzésekre a projekt honlapján lehet regisztrálni a képzési kínálat menüben az aktuális képzési programok leírása alatt: http://digitan.mti.bme.hu/index.php/kepzesi-kinalat.

A projekt által kínált képzési portfólió szakmai és informatikai háttértámogatását a pályázathoz rendelt Moodle tanulási környezet biztosítja, mely a képzési segédanyagok, előadásanyagok hozzáférhetővé tétele mellett az egyéni/csoportos munkafeladatok, gyakorlati feladatok kezelését, valamint a hallgatói kommunikációt és tutorálást is biztosítja a résztvevőknek. A informatikai platform az alábbi weboldalon érhető el a regisztrált oktatók számára: http://digitan.moodle.appi.bme.hu/

A pályázat keretében egyetemi oktatók részére „Képzők Képzése” címmel, olyan programokat kínálunk, amelyek lehetőséget nyújtanak olyan oktatói kompetenciák fejlesztésére, amelyek megalapozzák, vagy továbbfejlesztik az info-kommunikációs tanítási-tanulási környezet nyújtotta lehetőségek kihasználását, a hallgatói teljesítményméréssel és értékeléssel, a felsőoktatásban megvalósítható tehetséggondozással, a tanári kommunikációval kapcsolatos ismereteket.

Ezzel párhuzamosan a tananyagszerzők számára kötelező képzési programok második és harmadik tematikai egységére is sor került. A konzultációs jellegű képzések keretében 2012. április 16-án, Szemléltetési lehetőségek a tananyagban (oktatói: Horváth Cz. János, Dr. Molnár György) című program, 2012. április 27-én, az E-learning kommunikációs eszközök alkalmazása (oktató: Zarka Dénes) című program megtartására került sor. A képzésekre általában jellemző az elméleti háttér feldolgozása mellett a gyakorlatban felmerülő problémák és feladatok konzultációja, valamint az alkalmazási lehetőségek kipróbálása informatikai környezet biztosítása mellett. A tananyagszerzők részére - akik a fenti időpontokban nem tudtak részt venni a kötelező képzéseken - hamarosan újra meghirdetjük a különböző tematikai egységeket.

A tananyagfejlesztéssel foglalkozók számára szakmai támogatásként ajánljuk Fischer Andrea – Halász Gábor: A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben c. kutatási beszámolóját (2009), amely a TEMPUS Közalapítvány gondozásában jelent meg.
További szakmai támogatást jelent az a glosszárium, amely a BME Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központjának közreműködésével megvalósult UNILO projekt által nyújt széleskörű szakmai kitekintést a tananyagfejlesztésre, főleg az e-learning-es anyagok kialakítása során használt fogalmakat tartalmazó összeállítás, a legutóbbi évtizedben végbement fogalmi fejlődés nemzetközi szakmai hátterét hasznos linkek sokaságával teszi elérhetővé.
Szintén a tananyagfejlesztők képzéséhez kapcsolódva elkészült az a mintalap, amely a digitális tananyagfejlesztés és e-tanítási kultúra projekt keretében kidolgozásra kerülő tananyag felépítéséhez nyújt hasznos segítséget.