Nyitó konferencia

2012. március 22-én a BME Q épületében került sor a projektnyitó konferenciára. A rendezvényt megnyitó Péceli Gábor rektor úr a BME fejlesztési stratégiájával összhangban lévő projekt jelentőségét kiemelve méltatta a kari együttműködés keretei között résztvevők feladatvállalását és az eredmények összegyetemi hasznosításának fontosságát. Két nyitó szakmai előadás hangzott el. Szűcs András (EDEN – Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ) a felsőoktatási kihívások és intézményi innovációk összefüggéséről a nemzetközi kitekintés keretei között szólt részletesen is, elemezve az információ-technológiával támogatott tanulás folyamatában zajló technológiai módszertani fejlődést. Benedek András (Mérnöktovábbképző Intézet) a digitális tartalomfejlesztés és e-tanítási kultúra helyzetét a BME-n belül elemezte, bemutatva az új projekt céljait és feladatvállalásait, érvelve az új e-tanítási kultúra szemlélet szükségességére. A konferenciát követően sor került a projektnyitó tábla elhelyezésére és a sajtótájékoztatóra.

Nyitó konferencia előadásai:

Dr. Benedek András tanszékvezető, egyetemi tanár :TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0023  projektfejlesztési célkitűzések ismertetése

Dr. Szűcs András igazgató: A web 2.0-ás gyakorlat oktatás-tanulás szempontjából történő konstruktív értelmezése